Administratorul datelor cu caracter personal

Administratorul datelor cu caracter personal este compania Ing. Martin Danko, cu sediul social la Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Republica Slovacă, CUI 37242431, înregistrată în Registrul comercial slovac condus de Judecătoria Lučenec, dosarul nr. 606-8876 (denumit în continuare doar „vânzător”).

La prelucrarea datelor cu caracter personal vânzătorul procedează în conformitate cu legislația relevantă din Republica Slovaca și cu legislația Uniunii Europene și are mare grijă de confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră personale pe care le-ați furnizat și pe care le prelucrează.

Prelucrarea datelor personale colectate și furnizate face parte din activitățile vânzătorului. Fără furnizarea datelor cu caracter personal și fără prelucrarea acestora nu ar fi în măsură să ofere vizitatorilor, clienților și altor persoane în cauză servicii în măsura necesară.

Prelucrarea datelor cu caracter personal la vânzarea produselor

De ce? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul negocierii contractului de cumpărare, în scopul realizării drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare și pentru îndeplinirea obligațiilor de drept public. Prin urmare, datele sunt necesare în special pentru comunicarea cu privire la comandăși finalizarea comenzii, pentru livrarea de bunuri și, de asemenea pentru reclamația acesteia.

Pe ce bază? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal pe o bază legală pentru executarea contractului și/sau interesul legitim al vânzătorului (mai ales dacă negociază cu el un reprezentant sau o altă persoană desemnată de dumneavoastră și vânzătorul nu are nicio relație contractuală cu persoana respectivă). Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legalăși contractuală necesarăîncheierii și mai ales executării contractului. Contractul nu poate fi îndeplinit fără date cu caracter personal.

Pentru cât timp? – Vânzătorul păstrează date cu caracter personal pe toată durata relației contractuale eventual în perioada de garanție pentru mărfuri și perioada de prescripție, cu excepția cazului în care necesitatea păstrării prelungite rezultă din alte scopuri de prelucrare.

Ce date? – Numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont, datele cardului primele 6 și ultimele 4 numere.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru vânzarea de bunuri

De ce? – Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră personale pentru scopurile marketing-ului direct și transmiterea comunicărilor de marketing, cum ar fi verificarea satisfacției dumneavoastră cu achiziția dumneavoastră, adresarea cu oferta produselor sau serviciilor aferente produselor pe care le-ați cumpărat deja de la vânzător.

Pe ce bază? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal pe o bază legală în scopul intereselor legitime ale vânzătorului de a îmbunătăți serviciile și de a informa clienții despre produse și servicii similare ale vânzătorului. Furnizarea de date cu caracter personal nu este o cerință legală sau contractuală care ar fi necesară pentru încheierea unui contract.

Pentru ce perioadă? – Vânzătorul păstrează datele cu caracter personal atâta timp cât există contul clientului sau până când nu mai sunteți de acord cu o astfel de prelucrare sau faceți obiecții împotriva acesteia, inclusiv și prin intermediul unui link în adresa de e-mail.

Ce fel de date? – Nume, prenume, adresa, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor înregistrați

De ce? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a trimite noutăți despre bunuri și servicii și alte comunicări comerciale legate de bunurile și serviciile sale. Acestea sunt în special noutăți, promoții, oferte comerciale și concursuri trimise la adresa e-mail sau adresa de domiciliu. De asemenea, vânzătorul vă poate trimite comunicări care au legătură cu achiziția efectuată de dumneavoastră (de ex. instrucțiuni pentru asamblare) sau avertizări privind o achiziție incompletă.

Pe ce bază? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza acordului dumneavoastră. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, nu este o cerință legală sau contractuală care ar fi necesară pentru încheierea unui contract.

Pentru cât timp? – Vânzătorul prelucrează datele personale atât timp cât contul dumneavoastră de utilizator există sau până când îi transmiteți vânzătorului că nu mai doriți să păstrați contul revocând astfel consimțământul.

Ce date? – Numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, informații despre serviciile furnizate (în special informații despre bunurile și serviciile livrate).

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale abonaților Newsletter

De ce? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a trimite noutăți despre bunuri și servicii și alte comunicări comerciale legate de bunurile și serviciile sale. Acestea sunt în special noutăți, promoții, oferte comerciale și concursuri trimise la e-mail sau adresa de domiciliu. De asemenea, vânzătorul vă poate trimite comunicări care au legătură cu achiziția efectuată de dumneavoastră (de ex. instrucțiuni pentru asamblare) sau avertizări privind o achiziție incompletă.

Pe ce bază? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastră. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, nu este o cerință legală sau contractuală care ar fi necesară pentru încheierea unui contract.

Pentru cât timp? – Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal până la retragerea consimțământului dumneavoastră, ceea ce este posibil în orice moment.

Ce fel de date? – Adresa de e-mail.

Dacă clientul este o persoană cu vârsta sub 15 ani, vânzătorul nu îi va prelucra datele în scopul de a trimite mesaje de marketing, cu excepția cazului în care va anexa consimțământul sau aprobarea reprezentantului său legal la adresa info@outdoorfriends.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru relații cu clienți.

De ce? – Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care ați contactat vânzătorul la o adresă de e-mail, telefon sau altfel.

Pe ce bază? – Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră personale cu acordul dumneavoastră. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, iar încheierea contractului nu depinde de furnizarea acestora. Prin contactarea vânzătorului, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor furnizate.

Drepturile persoanei în cauză:
 • revocarea consimțământului pentru prelucrare: consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal puteți retrage în orice moment, fără a da un motiv. Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acesteia.
 • accesul: puteți solicita vânzătorului să vă spună care sunt datele dumneavoastră personale și în ce măsură sunt prelucrate.
 • modificarea: puteți modifica, adăuga sau șterge singuri datele dumneavoastră personale în setările contului de utilizator sau dacă nu le aveți puteți solicita o modificare vânzătorului.
 • ștergere („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastrăîn cazul în care vânzătorul nu mai are nevoie de acestea pentru a îndeplini obligații contractuale sau legale sau pentru a proteja interesele legitime ale vânzătorului, așa cum este descris mai sus. În plus, Vânzătorul va șterge (și va asigura ștergerea de către procesatorii pe care îi delegă) a datelor dumneavoastră personale dacă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor pe care le-ați furnizat anterior vânzătorului.
 • restricții de prelucrare: puteți solicita vânzătorului să restricționeze procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.
 • portabilitate: în anumite condiții, aveți dreptul ca vânzătorul să transfere informațiile dumneavoastră personale către un alt operator pe care îl desemnați.
 • obiecție împotriva prelucrări: vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale colectate:

 

 1.  
  1. pe baza interesului legitim al vânzătorului. Vânzătorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru a determina, exercita sau apăra revendicări legale.
  2. în scopurile de marketing direct. În acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

 

 • depunerea plângeri la autoritatea de supraveghere: Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 • obiecțiilor la luarea de decizii și profilarea automată individuală

Drepturile de mai sus sunt specificate în continuare în articolul 15-22 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Pentru cât timp? – Vânzătorul păstrează datele cu caracter personal până la rezolvarea solicitării dumneavoastră sau pentru perioada necesară pentru a apăra sau afirma revendicările legale ale vânzătorului sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

Ce fel de date? – Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Vânzătorul nu înregistrează convorbirile telefonice.

Furnizarea datelor cu caracter personal către terți:

Vânzătorul poate dezvălui date cu caracter personal prelucrate prin metodele descrise mai sus terților care furnizează anumite servicii legate de serviciile vânzătorului, cum ar fi asistență administrativă, instrumente software etc. În momentul selectării acestor parteneri, vânzătorul se asigurăîntotdeauna că acestea sunt garantate de un standard ridicat de protecție pentru datele dumneavoastră personale. Aceste persoane se aflăîn poziția de operatori de procesare a datelor cu caracter personal. Vânzătorul poate furniza datele cu caracter personal:

 • persoanelor care asigură transportul mărfii.
 • Unele dintre datele dumneavoastră personale pot fi accesate și de către furnizorii sistemelor noastre informatice și ale serviciilor aferente care se aflăîn poziția procesatorilor de date cu caracter personal sau furnizori de soluții cloud.
 • În mod excepțional, unele dintre informațiile dumneavoastră personale pot fi accesate de auditori externi, consultanți fiscali, solicitanți, după caz, pentru a executa sau recupera creanțe sau pentru a ne proteja interesele legitime sau companiei de asigurări în cazul evenimentelor legate de asigurări.
 • În cazul în care în exercitarea competențelor lor, autoritățile publice ne solicită să furnizăm informații care ar putea include datele dumneavoastră personale, vom fi obligați prin lege sau alt act juridic să dezvăluim datele dumneavoastră personale în măsura necesară.

Plățile: Plățile de pe site-ul www.outdoorfriends.ro se efectuează printr-o metodă de plată externă. Vânzătorul are acces la informațiile de plată numai în măsura primelor 6 și ultimelor 4 numere a cardului de plată al cumpărătorului folosit pentru a plăti achiziția. Vânzătorul nu prelucrează alte informații despre mijloacele de plată ale cumpărătorilor.

Documente contabile și fiscale: Unele date cu caracter personal pot fi incluse în documentele contabile (în special facturile). În conformitate cu reglementările legale aplicabile (de exemplu, Legea contabilității sau Legea privind taxa pe valoarea adăugată) vânzătorul este obligat să păstreze aceste documente până la 10 ani. Dacă vânzătorul este obligat legal să arhiveze aceste documente acesta stochează și datele personale ale cumpărătorului în documentul fiscal relevant.

Surse de date cu caracter personal: Vânzătorul prelucrează datele personale pe care le furnizați în legătură cu crearea contului dumneavoastră de client pe www.outdoorfriends.ro sau în legătură cu alte negocieri privind încheierea unei relații contractuale și pe parcursul acesteia. Unele date cu caracter personal pot fi verificate și/sau direct obținute de către vânzător din registrele, listele și înregistrările accesibile publicului (de exemplu, Registrul comercial).

Manipularea datelor cu caracter personal: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către vânzător într-un formular electronic într-un mod automatizat sau într-o formă tipărită în mod neautomatizat. Vânzătorul a luat toate măsurile necesare și inevitabile nu numai de natură tehnică, ci și de caracter personal și de control pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție a datelor dumneavoastră personale.

Nu se transferă date personale în țări terțe.

Nu se ajunge la luarea deciziilor și profilarea automată.

Vânzătorul este obligat să vă notifice orice încălcare a datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată dacă o astfel de încălcare a datelor cu caracter personal poate duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră.

Contactați vânzătorul pentru orice întrebări, reclamații și aplicații ale drepturilor dumneavoastră:

Denumirea: Ing. Martin Danko
Adresa: Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Republica Slovacă
E-mail: info@outdoorfriends.ro
Număr de telefon: +421 905 167 640

ACTUALIZAREA PRINCIPIILOR PROTECȚIEI DE DATE PERSONALE

Vânzătorul poate modifica sau actualiza aceste Principii ale protecției datelor cu caracter personal încontinuu. Orice modificare va deveni efectivă imediat ce au fost postată pe următorul Vânzătorul vă va informa cu privire la orice modificări substanțiale prin intermediul adresei de e-mail pe care ați furnizat-o înainte de data intrării în vigoare.

În Lučenec data 12.1.2022